Aktuellt

Jytte Guteland: Vi måste vända skutan mot ett hållbart jordbruk

Det här året kommer bekämpningsmedel vara på agendan i Europaparlamentet. Vid senaste sessionen beslutades att tillsätta ett ”glyfosatutskott”. Där kommer de vetenskapliga prövningar som ligger till grund när bekämpningsmedel tillåts i Europa att prövas. En rapport om hur EUs direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel ska genomföras bättre ska också tas fram. Själv jobbar jag…

Läs mer

Pressmeddelande: Jytte Guteland (S) tar plats i EU:s nya ”glyfosatutskott”

Jytte Guteland (S) utnämndes i dag till suppleant i det särskilda undersökningsutskott för bekämpningsmedel som Europaparlamentet nu inrättar.

Utskottet har tillkommit som en reaktion på EU-kommissionens kontroversiella beslut att förlänga tillståndet för glyfosat, trots farhågor om att ämnet är cancerframkallande för människor och djur. – Jag tycker det är bra att parlamentet nu går till botten med på vilka grunder bekämpningsmedel godkänns i EU, säger Jytte Guteland i en kommentar. – Vi måste…

Läs mer
De fem svenska S-ledamöterna i Europaparlamentet

S i Europaparlamentet söker: politiskt sakkunnig / placering i Bryssel

Spännande jobb hos Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Jobbet på kansliet erbjuder en spännande och kreativ miljö i en internationell omgivning. Sök nu!

Som politiskt sakkunnig ska du tillhandahålla stöd till de socialdemokratiska Europaparlamentarikerna så att de kan fullfölja sina uppdrag. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat utskottsbevakning, att förbereda underlag till ändringsförslag, tal, artiklar, rapporter och insamling av information. Arbetet innebär också kontakter med andra EU-institutioner och med partiet på hemmaplan. I arbetsuppgifterna ingår även ansvar för gemensamma uppdrag…

Läs mer
facebook Twitter Email