Läs mer om S-ledamöterna

Sedan valet till Europaparlamentet har Socialdemokraterna fem ledamöter. De är Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. Läs mer på om ledamöterna.     * * *

Läs mer

Ny session i Strasbourg

12 gånger per år flyttar Europaparlamentet till Strasbourg och där hålls således 12 plenarsessioner varje år. Det är intensiva och långa dagar, måndag till torsdag, både för ledamöter, assistenter, personal och media. Det är mycket på gång. Passa på att titta in på något av parlamentets utskottsmöten eller varför inte på den stora plenarsittningen. Programtablå…

Läs mer

Höstens första session i Strasbourg

12 gånger per år flyttar Europaparlamentet till Strasbourg och där hålls således 12 plenarsessioner varje år. Det är intensiva och långa dagar, måndag till torsdag, både för ledamöter, assistenter, personal och media. Det är mycket på gång. Passa på att titta in på något av parlamentets utskottsmöten eller varför inte på den stora plenarsittningen. Programtablå…

Läs mer
facebook Twitter Email