Mer debatt behövs om tjänsteavtalet TiSA

TiSA, det nya avtal om handel med tjänster som EU-kommissionen just nu förhandlar om, kan ge nya arbetstillfällen. Men det ska inte kunna påverka kollektivavtal eller arbetstagarskydd negativt, och får inte äventyra staters rätt att åternationalisera tjänster som tidigare varit öppna för privat konkurrens, skriver EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S). Tjänstesektorn expanderar kraftigt och är den…

Läs mer

Krav på striktare regler för handel med tjänster

Idag röstar Europaparlamentet om kraven inför de fortsatta förhandlingarna om tjänstehandelsavtalet, TISA.

– Om rapporten antas innebär det att parlamentet ställer tydliga krav på bla starkare skydd av arbetstagares rättigheter, att lika lön för lika arbete ska gälla, att offentliga tjänster måste undantas från avtalet, och ökad transparens inför fortsatta förhandlingar, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S), ledamot i internationella handelsutskottet. – Villkoren för handeln med tjänster har…

Läs mer

Krav på striktare regler för handel med tjänster

Idag röstar Europaparlamentet om kraven inför de fortsatta förhandlingarna om tjänstehandelsavtalet, TISA. – Om rapporten antas innebär det att parlamentet ställer tydliga krav på bla starkare skydd av arbetstagares rättigheter, att lika lön för lika arbete ska gälla, att offentliga tjänster måste undantas från avtalet, och ökad transparens inför fortsatta förhandlingar, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog…

Läs mer
facebook Twitter Email