Lättare att söka jobb över EU:s gränser

Idag godkänner Europaparlamentet en reform av EU:s nätverk av arbetsförmedlingar; EURES. Marita Ulvskog (S), europaparlamentariker och vice ordförande i sysselsättningsutskottet, ledde parlamentets förhandlingsteam i ärendet.

– EURES underlättar för arbetstagare att söka jobb i andra EU-länder, genom att bland annat sammanställa såväl lediga jobb som praktik- och lärlingsplatser. Genom detta beslut tar vi ytterligare ett litet steg för att fler ska komma i arbete, säger Ulvskog. Det förbättrade EURES ska bland annat kunna utföra automatisk matchning mellan lediga platser och…

Läs mer

Lättare att söka jobb över EU:s gränser

Idag godkänner Europaparlamentet en reform av EU:s nätverk av arbetsförmedlingar; EURES. Marita Ulvskog (S), europaparlamentariker och vice ordförande i sysselsättningsutskottet, ledde parlamentets förhandlingsteam i ärendet. – EURES underlättar för arbetstagare att söka jobb i andra EU-länder, genom att bland annat sammanställa såväl lediga jobb som praktik- och lärlingsplatser. Genom detta beslut tar vi ytterligare ett…

Läs mer

Mer debatt behövs om tjänsteavtalet TiSA

TiSA, det nya avtal om handel med tjänster som EU-kommissionen just nu förhandlar om, kan ge nya arbetstillfällen. Men det ska inte kunna påverka kollektivavtal eller arbetstagarskydd negativt, och får inte äventyra staters rätt att åternationalisera tjänster som tidigare varit öppna för privat konkurrens, skriver EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S). Tjänstesektorn expanderar kraftigt och är den…

Läs mer
facebook Twitter Email