Kommentarer om USA-debatten i Europaparlamentet

Här kommer (S)-delegationens kommentarer med anledning av dagens debatt om USA:s förändrade inreseregler och president Donald Trumps exekutiva olika dekret. Vi välkomnar denna första diskussion i plenum och förväntar oss att EU fortsätter att reagera och agera. Det är dags för EU att tydligt, starkt och enat visa att vi står upp för våra värderingar…

Läs mer

Europaparlamentet tar ytterligare steg mot en hållbar framtid

Efter långa och svåra förhandlingar, beslutade Europaparlamentets miljöutskott idag att reformera handeln med utsläppsrätter och därmed möjligheten att leva upp till Parisavtalet.

– Jag är stolt och glad att vi nu äntligen nått en överenskommelse om utsläppsrätterna, säger Jytte Guteland (S), som varit huvudförhandlare för den socialdemokratiska gruppen i miljöutskottet. Handeln med utsläppsrätter är en hörnsten i kampen mot klimatförändring och att kunna minska utsläpp av växthusgaser. – Reformen är ett viktigt steg i rätt riktning och…

Läs mer

EU måste lagstifta om skydd för visselblåsare

Debattartikel den 11 december 2016 EU har ett ansvar att skydda människor som i allmänhetens intresse lämnar ut uppgifter om korruption, aggressiv skatteplanering, miljöbrott eller andra missförhållanden. Därför kräver vi socialdemokrater i EU-parlamentet att EU-kommissionen snarast lägger fram lagförslag som skyddar visselblåsare. På måndag den 12 december börjar rättegången i Luxembourg mot de båda Luxleaks-visselblåsarna,…

Läs mer
facebook Twitter Email