Anna Hedh (S) medverkar under Almedalsveckan

Den socialdemokratiska europarlamentarikern Anna Hedh kommer att medverka under Almedalsveckan från måndag - torsdag. Hon kommer att delta i seminarium om bland annat EU:s asyl och migrationspolitik, jämställdhet och EU:s framtid.

Ett urval av de aktiviteter som Anna Hedh medverkar på: Måndag 2 juli EU:s nya asyllagstiftning ur ett rättssäkerhetsperspektiv Arrangör: Rädda Barnen Plats: Europahusets paviljong Tid: 09.00-09.45 EU:s asyl och migrationspolitik Arrangör: Europahuset Plats: Europahusets paviljong Tid: 10.00-10.45 EU:s framtid – hur ska den se ut? Arrangör: Europahuset Plats: Europahusets paviljong Tid: 14.00-14.45 Bortförda barn…

Läs mer

Marita Ulvskog: Vem är emot lika lön för lika arbete?

Krönika av Marita Ulvskog i Aktuellt i politiken den 21 juni 2018. I Sveriges riksdag, och i svensk politik i allmänhet, förflyttar sig moderater och kristdemokrater åt höger. I formuleringar, förslag och, ja, politisk koreografi, kan man följa deras vänslande med Sverigedemokraterna. I EU-parlamentet ser de politiska mönstren något annorlunda ut. I den konservativa-kristdemokratiska partigruppen…

Läs mer

Jytte Guteland: Kommentar med anledning av JURI:s beslut om upphovsrätt

Kommentar Jytte Guteland med anledning av Europaparlamentets rättsliga utskotts beslut om upphovsrätt. Efter omröstningen stod det klart att det rättsliga utskottet röstat ja till både artikel 11 och 13 med siffrorna 13-12 respektive 15-10.

– Det blev ett rättsosäkert resultat i det rättsliga utskottet. Jag kommer verka för att vi får ett bättre resultat i plenum, säger Jytte Guteland (S) i en första kommentar. – För mig har det varit viktigt att stå upp rättighetshavarnas intressen, men dagens omröstning riskerar skapa fler frågetecken än ge svar. Jag hade hellre…

Läs mer
facebook Twitter Email