Frågor och svar om digital upphovsrätt

I veckan röstade Europaparlamentet om ett omdiskuterat förslag till nya upphovsrättsregler. Syftet med den nya lagstiftningen är att anpassa dagens regelverk till vår nya digitala verklighet, där kreativt material som exempelvis filmer, musik och spel enkelt kan delas och spridas på nätet. För att garantera skaparnas rätt till ersättning, samtidigt som medborgarnas rätt till ett öppet och tillgängligt internet värnas, behöver upphovsrätten moderniseras.

Vad handlar den digitala upphovsrätten om? – Idag kan vi enkelt sprida och dela med oss av kreativt material som exempelvis filmer, musik och spel på nätet. Detta ställer nya krav på hur vi värnar skaparnas rätt att få skäligt betalt för sina verk, samtidigt som medborgarnas rätt att ta del av och dela med…

Läs mer

Anna Hedh: Det politiska läget i EU är en enda lång mardröm

Krönika av Anna Hedh i Aktuellt i politiken den 14 september 2018. I mina ögon är det politiska läget i EU just nu som en enda lång mardröm. I land efter land ökar högerextremismen och även i Sverige har vi kunnat se det på nära håll under den bedrövliga valrörelsen i år. Nyligen diskuterade och…

Läs mer

Gabelic blir skuggrapportör för REGI-rapport

Nu är det klart att europaparlamentarikern Aleksander Gabelic kommer arbeta med ett lagstiftningsförslag som rör skydd av EU:s budget när det gäller brister i medlemsstaters rättssäkerhet.

Det är kommissionen som har tagit initiativ till ett lagförslag som ska stärka EU:s möjligheter att begränsa medlemsstaternas användning av EU-medel om det finns generella brister i rättsstatens fungerande. Både Ungern och Polen har under de senaste åren visat på  mycket oroande tendenser gällande just rättsstatens integritet – bland annat när det gäller problem med…

Läs mer
facebook Twitter Email