EU-kommissionen pressas om löften kring asylsökande

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har vid ett flertal tillfällen, däribland under möten med statsminister Stefan Löfven, lovat att i början av 2016 anta ett förslag om omplacering av asylsökande från Sverige till andra medlemsstater som tagit emot färre flyktingar. Sverige tog under 2015 i absoluta tal emot fler flyktingar än alla andra medlemsstater förutom Tyskland….

Läs mer

EU-kommissionen pressas om löften kring asylsökande

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har vid ett flertal tillfällen, däribland under möten med statsminister Stefan Löfven, lovat att i början av 2016 anta ett förslag om omplacering av asylsökande från Sverige till andra medlemsstater som tagit emot färre flyktingar.

Sverige tog under 2015 i absoluta tal emot fler flyktingar än alla andra medlemsstater förutom Tyskland. I relativa tal har Sverige störst mottagande i hela EU. Idag ställer vi därför en prioriterad fråga till EU-kommissionen som måste besvaras inom 3 veckor. – Juncker har stött på motstånd inom kommissionen. Vi kräver idag att Juncker levererar…

Läs mer

EU-parlamentet ställer krav på kommissionen i TiSA-förhandlingarna

Två och ett halvt år in i förhandlingarna om ett nytt tjänstehandelsavtal, TiSA (Trade in Services Agreement), har Europaparlamentet beslutat att inkomma med rekommendationer till EU-kommissionen inför de fortsatta förhandlingarna.

– Ett tjänstehandelsavtal får under inga som helst omständigheter äventyra våra offentliga tjänster, miljöstandarder, vår arbetsrätt, vårt konsumentskydd eller dataskydd, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S). Detta måste vara ett otvetydigt krav från parlamentets sida. När utskottet i ett första steg röstar om Europaparlamentets ståndpunkt om tjänstehandelsavtalet ikväll hoppas Ulvskog på ett klart besked. – Vi…

Läs mer
facebook Twitter Email