Anna Hedh (S) presenterar EU-rapport för att öka kvinnors ekonomiska självbestämmande

I en ny rapport presenterar Anna Hedh ett antal åtgärder för att öka kvinnors ekonomiska självbestämmande inom privat och offentlig sektor. "Jag är glad över att rapporten slår fast att EU-länderna måste genomföra åtgärder och anstränga sig ytterligare på jämställdhetsområdet", säger Anna Hedh.

– I rapporten lyfter jag fram lönekartläggning inom privat och offentlig sektor som ett bra verktyg för att öka medvetenheten och urskilja de grunder för lönesättning som påverkar män och kvinnor ojämlikt, säger Anna Hedh. De fem områden som rapporten belyser är förutom lönekartläggning är: lika lön för lika arbete, balansen mellan arbete och privatliv,…

Läs mer

Jytte Guteland leder Europaparlamentets grupp för Västsahara

Idag valdes Jytte Guteland (S) enhälligt till ny ordförande för Europaparlamentets intergrupp för Västsahara. – Jag är hedrad och glad över att få leda Europarlamentets arbete om att få upp frågan om Västsahara på agendan, både inom EU och i medlemsstaterna, säger Jytte Guteland.

Västsahara är Afrikas sista koloni och är ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. Den internationella domstolen i Haag har tidigare slagit fast att Marockos krav på Västsahara saknar grund. En slutsats som bekräftades av EU-domstolen i december 2016. Inget land i världen har erkänt Marockos rätt till Västsahara. – Det är oacceptabelt att EU…

Läs mer

Anna Hedh (S) till FN:s kvinnokonferens

Europaparlamentariker Anna Hedh (S) deltar denna vecka vid FN:s Kvinnokonferens i New York, USA. På programmet står bland annat möten med FN:s nye generalsekreterare António Guterres och med representanter för FN:s höge kommissarie för mänskliga rättigheter.

Anna Hedh ingår i Europaparlamentets delegation till FN:s Kvinnokommissions 61:a möte. Hon medverkar även vid ett särskilt seminarium om kvinnors ekonomiska självbestämmande, som arrangeras i anslutning till konferensen. – Ekonomisk utsatthet låser fast människor i förutbestämda roller. Därför är frågan om ekonomiskt självbestämmande så central i allt jämställdhetsarbete, säger Anna Hedh. Anna Hedh är ordinarie…

Läs mer
facebook Twitter Email