Pressmeddelande: Sju av tio vill se balans mellan medborgare och företag i EU

Sju av tio svenskar vill se en balans mellan medborgarnas och företagens behov i EU. Endast en av tre tycker att det är så idag. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Socialdemokraterna i Europaparlamentet inför det sociala toppmötet i Göteborg den 17 november.

– EU har nästan uteslutande ägnat sig åt att kratta manegen för företagen de senaste åren. Medborgarnas behov har inte alls varit i fokus. Därför är det viktigt att vi har fått upp de här frågorna på dagordningen. För om vi inte lyckas säkra medborgarnas mest grundläggande behov så kommer populistiska och högerextrema rörelser fortsätta…

Läs mer

Marita Ulvskog: Fjellner en av få som röstade emot att minska cancerrisken

Krönika av Marita Ulvskog i Aktuellt i politiken den 10 november 2017. Nyligen röstade EU-parlamentet om en arbetsmiljölag som jag ansvarat för. Det är en lagstiftning som minskar cancerriskerna i arbetsmiljöer i hela EU; med tydliga gränsvärden för elva nya cancerogena ämnen plus skärpta regler för två ämnen som sedan tidigare var försedda med gränsvärden. Utöver…

Läs mer

Avtal klart om EU:s utsläppsrätter

Klockan 03:35 i natt blev det klart med ett nytt avtal om EU:s utsläppsrätter för industrin. Europaparlamentariker Jytte Guteland (S), som varit en av EU-parlamentets huvudförhandlare, är nöjd med uppgörelsen och menar att en rad förbättringar uppnåtts. – Ett exempel är att vi lyckades enas om att Moderniseringsfonden inte ska finansiera kolverksamheter. Det är huvudregeln,…

Läs mer
facebook Twitter Email