Jytte Guteland: Vilket Europa vill vi ha?

Det är valtider i Sverige. Först årets riksdagsval, men redan nästa år, 2019, är det dags att välja väg för Europa. Allt oftare möter jag nu frågeställningar där blicken höjs, från sakfrågorna till riktningen framåt. Vilket Europa vill vi ha?

Krönika av Jytte Guteland i Borås Tidning den 17 februari 2018. Själv har jag många gånger de senaste åren frustrerat insett att den nuvarande EU-kommissionen ser vägen framåt som smal och begränsad till EU:s inre marknad. EU-skeptiska röster har drivit EU-kommissionens agenda till att endast handla om företagens marknad. På så sätt skapas en ohelig…

Läs mer

Jytte Guteland: Vi måste vända skutan mot ett hållbart jordbruk

Krönika av Jytte Guteland i Aktuellt i politiken den 16 februari 2018. Det här året kommer bekämpningsmedel vara på agendan i Europaparlamentet. Vid senaste sessionen beslutades att tillsätta ett ”glyfosatutskott”. Där kommer de vetenskapliga prövningar som ligger till grund när bekämpningsmedel tillåts i Europa att prövas. En rapport om hur EUs direktiv om hållbar användning…

Läs mer

Jens Nilsson: Social dumpning inom transportsektorn måste bekämpas

Krönika av Jens Nilsson i Aktuellt i politiken den 9 februari 2018. ”Enligt EU-kommissionen förekommer det ingen social dumpning inom transportbranschen.” Det svaret fick jag när jag ställde en fråga till kommissionens tjänstepersoner i september 2014. Jag var då ny ledamot i Europaparlamentets transport utskott och den sociala dumpningen hade varit en stor fråga i…

Läs mer
facebook Twitter Email