Tryggare flyktvägar för kvinnor som flyr och söker asyl

? Det är ett omfattande paket och det innehåller en rad riktlinjer för att öka jämställdheten och tryggheten för kvinnor som flyr och söker asyl i EU, säger en lättad Anna Hedh efter att Europaparlamentet antagit ett betänkande om situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU. Betänkandet, som presenterar förslag på åtgärder för att…

Läs mer

EU kräver att Eritrea släpper politiska fångar – inkluderat Dawit Isaak

Frige alla politiska fångar i Eritrea omedelbart, inkluderat journalisten Dawit Isaak. Det kräver Europaparlamentet i en resolution, som Marita Ulvskog välkomnade på tordagen.

– Jag är mycket oroad över vad som händer med den svenska medborgaren Dawit Isaak, som är den ende europeiske samvetsfången. Hans situation är dessvärre inte unik i Eritrea. Dawit Isaaks öde delas av många journalister och politiska fångar och det är fullkomligt oacceptabelt att man fängslas utan rättssäkra rättegångar bara för att man gör…

Läs mer

S-ledamöter byter utskott i Europaparlamentet

De två socialdemokratiska ledamöterna av Europaparlamentet, Anna Hedh och Jens Nilsson, har bytt utskott med varandra. Bytet gäller det regionala utskottet och utskottet för den inre marknaden.

Vid minisessionen i Bryssel den 25 februari tillkännagav parlamentets talman Martin Schulz att de två svenska ledamöterna nu bytt utskott. Följande gäller: Anna Hedh Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) Suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter…

Läs mer
facebook Twitter Email