Jytte Guteland: EU måste utöka sin Iranpolitik

Krönika av Jytte Guteland i Borås Tidning den 14 juli 2018. Snart stänger Europaparlamentet för sommaren och vi svenska ledamöter åker hem för några veckors semester och valrörelse i Sverige. Trots det fina vädret är världen ful av oroligheter – Iran är ett exempel. Själv ska jag tillbringa ett par veckor i vackra Hälsingland, men…

Läs mer

Stärkt samarbete för att stoppa momsbedrägerier

I dag röstade EU-parlamentet med bred majoritet igenom åtgärder för att stärka samarbetet kring mervärdesskatt. Bakgrunden är de stora summor, cirka 152 miljarder euro år 2015 – vara 50 miljarder i bedrägerier - som går förlorade varje år på grund av brister i uppbörden av mervärdesskatt.

Enligt det förslag som parlamentet nu ställt sig bakom ska bedrägerierna bland annat bekämpas genom utökat informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i de olika medlemsländerna. Dessutom ska samordnade kontroller mellan länderna införas. För att komma åt bedrägerier som görs genom dubbla mervärdesskattesystem för bilar, ska tillgången till uppgifter ur fordonsregistren förbättras. Olle Ludvigsson (S) har varit den…

Läs mer

EU-frågor lyser med sin frånvaro i valrörelsen

Valrörelsen är i full gång. Nya utspel nästan varje dag från partierna om vilken riktning de vill ta Sverige. Men det är precis som att den faktor som påverkar mer än hälften av vår lagstiftning har glömts bort; EU, skriver Anna Hedh (S), europaparlamentariker.

Den nionde september väljer vi inte bara vilka som ska representera oss i kommun, regioner och riksdag. Vi väljer också vilka som ska företräda oss i EU. De partier som bildar regering kommer att ha en lång rad tunga frågor att ta ställning till i EU:s ministerråd. Det blir väldigt svårt för väljarna att utvärdera…

Läs mer
facebook Twitter Email