Anna Hedh: Tydlig koppling mellan klimat och jämställdhet

Miljö/ klimat och jämställdhet är några av socialdemokraternas prioriterade frågor både hemma och i EU-politiken. Men hur ofta tänker vi på dem i ett gemensamt sammanhang? Hur ofta tänker vi klimatfeminism? Att rädda klimatet handlar ju inte bara om utsläppsnivåer och att förbjuda giftiga substanser. Det handlar lika mycket om makt och maktfördelning, mänskliga rättigheter,…

Läs mer

Alliansen och SD sviker den svenska modellen i EU

Med stor majoritet röstade EU-parlamentet på tisdagen igenom att lika lön ska gälla för lika arbete på samma plats i EU. Men de svenska moderaterna liksom kristdemokrater, liberaler, Centern och Sverigedemokrater valde att rösta emot den svenska modellen och för fortsatt lönedumpning.

In i det sista var det oklart om Europaparlamentet skulle godkänna förslaget till nya regler för arbetstagare som jobbar i ett annat EU-land än där de är anställda. Men med 456 röster för, 147 emot och 49 som avstod, röstades regelverket igenom. – Det här betyder stopp för lönedumpning och uppdelningen av arbetsmarknaden i ett…

Läs mer

Stora skillnader mellan olika rättssystem i EU

- Alla EU-medborgares rätt att driva grupptalan i frågor som rör folkhälsa, miljö eller arbetstagares rättigheter måste granskas och följas upp i den årliga genomgång (resultattavla) av medlemsländernas rättssystem som EU-kommissionen gör varje år.

Det säger Europaparlamentariker Jytte Guteland (S), vars förslag till nya, förbättrade principer för kommissionens årliga granskning godkändes av Europaparlamentet på tisdagen. I dag råder fortfarande stora skillnader mellan både civilrättsliga och handelsrättsliga rättssystem i olika medlemsländer. Därför behöver EU bättre verktyg för att bedöma hur unionens medlemsländer lever upp till rättsstatsprincipen. – Det handlar bland…

Läs mer
facebook Twitter Email