Minnesord

I Bryssel finns det numera rätt många, från olika delar av Europa, som skulle beskriva sig själva som gamla vänner till Jens Nilsson. Några har aldrig varit i Östersund, kanske inte ens i Sverige, men de lärde snabbt känna honom som en social natur som brann för social ekonomi och social demokrati. Han förvandlades från…

Läs mer

Olle Ludvigsson (S) tar plats i EU-kommitté mot skatteflykt

Olle Ludvigsson (S) utnämndes i dag till suppleant i den särskilda undersökningskommitté mot skatteflykt och skatteundandragande - "Paradiskommittén" - som Europaparlamentet beslutat om.

Kommittén har tillkommit som en reaktion på ”Paradisläckan”, höstens stora avslöjanden om hur storföretag och förmögna personer genom ofta laglig men aggressiv skatteplanering placerat kapital i skatteparadis för att undgå skatt. – Paradisdokumenten visar hur både företag och privatpersoner gör allt i sin makt för att slippa undan skatt. Det handlar om upp till tio miljarder…

Läs mer
Europaparlamentariker Jens Nilsson (S)

Europaparlamentariker Jens Nilsson avliden

Det är med stor sorg vi idag nåtts av budet om vår kollega och vän Jens Nilssons allt för tidiga bortgång. Jens Nilsson var sedan 2011 Europaparlamentariker och ledamot av parlamentets transportutskott och utskottet för regional utveckling. Han var också ordförande i parlamentets intergrupp för social ekonomi, en fråga som låg honom varmt om hjärtat…

Läs mer
facebook Twitter Email