Ulvskog (S) och Ludvigsson (S) kandiderar inte

Marita Ulvskog (S) och Olle Ludvigsson (S) har idag meddelat det socialdemokratiska partiet att de inte står till förfogande för ytterligare en mandatperiod i Europaparlamentet. Beskedet innebär att de båda lämnar sina uppdrag efter EU-valet i maj nästa år.

– För min del är jag mest nöjd med att ha bidragit till att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden i Europa, säger Marita Ulvskog och pekar bland annat på överenskommelsen om allas rätt till lika lön för lika arbete på samma plats, och regelverk för en arbetsmiljö som inte sätter människors liv och hälsa…

Läs mer

EU inför gränsvärde för dieselavgaser i arbetsmiljön

På torsdagen enades EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s medlemsländer om att införa ett gränsvärde för hur mycket dieselavgaser som får finnas i arbetsmiljön.

– Ingen ska behöva dö av cancer på grund av jobbet. Dieselavgaser hör till de mest cancerframkallande ämnena i vår arbetsmiljö, därför är jag oerhört glad och stolt över att vi lyckats få till stånd en överenskommelse, säger Marita Ulvskog (S) som lett förhandlingarna. Sammanlagt berörs över tre miljoner arbetstagare i bland annat bilverkstäder, tunnelarbeten,…

Läs mer

Håll dig till sanningen Fjellner (M)

Det förvånar att Christofer Fjellner (M) gjort så litet efterforskning och faktakontroll om hur vi socialdemokrater kritiserar korruption och hot mot demokratin i EU. Och att vår partigrupp skulle ha motsatt sig att diskutera läget i Rumänien är en ren lögn, skriver Marita Ulvskog (S).

Replik av Marita Ulvskog i Göteborgs-Posten den 9 oktober 2018. Vi är helt eniga med Christofer Fjellner (M) om att alla förändringar som leder till ökad korruption i EU är oacceptabla. Det handlar inte bara om den inre marknaden. När ett land går med i EU åtar man sig också att respektera vissa grundläggande gemensamma…

Läs mer
facebook Twitter Email