Frågor och svar om digital upphovsrätt

I veckan röstade Europaparlamentet om ett omdiskuterat förslag till nya upphovsrättsregler. Syftet med den nya lagstiftningen är att anpassa dagens regelverk till vår nya digitala verklighet, där kreativt material som exempelvis filmer, musik och spel enkelt kan delas och spridas på nätet. För att garantera skaparnas rätt till ersättning, samtidigt som medborgarnas rätt till ett öppet och tillgängligt internet värnas, behöver upphovsrätten moderniseras.

Vad handlar den digitala upphovsrätten om? – Idag kan vi enkelt sprida och dela med oss av kreativt material som exempelvis filmer, musik och spel på nätet. Detta ställer nya krav på hur vi värnar skaparnas rätt att få skäligt betalt för sina verk, samtidigt som medborgarnas rätt att ta del av och dela med…

Läs mer

Gabelic blir skuggrapportör för REGI-rapport

Nu är det klart att europaparlamentarikern Aleksander Gabelic kommer arbeta med ett lagstiftningsförslag som rör skydd av EU:s budget när det gäller brister i medlemsstaters rättssäkerhet.

Det är kommissionen som har tagit initiativ till ett lagförslag som ska stärka EU:s möjligheter att begränsa medlemsstaternas användning av EU-medel om det finns generella brister i rättsstatens fungerande. Både Ungern och Polen har under de senaste åren visat på  mycket oroande tendenser gällande just rättsstatens integritet – bland annat när det gäller problem med…

Läs mer

Fler nätdroger stoppas i EU

Europaparlamentet har förbjudit ytterligare s.k. nätdroger, dvs psykoaktiva ämnen. Denna gång är det syntetiska opioider som stoppats på EU-nivå.

– Nätdroger är något som gör mig riktigt rädd. Både som tonårsförälder men också som politiker. Jag vet hur lätt det är att få tag på dessa konstgjorda substanser som finns överallt på internet. Substanser som inte är kontrollerade och som förändras i takt med att ett visst ämne förbjuds – vilket istället leder till…

Läs mer
facebook Twitter Email