De fem svenska S-ledamöterna i Europaparlamentet

Vill du praktisera hos oss i Europaparlamentet

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet tar varje termin emot  två praktikanter. Praktiken kan vara en del av din högskoleutbildning eller ingå som kompetensutveckling där du idag är anställd.

Den svenska socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet består av fem ledamöter: Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Anna Hedh och Jens Nilsson. På kansliet är vi 15 medarbetare.

Du kommer under din praktiktid att ta del av vårt dagliga politiska arbete i Europaparlamentet. Praktiken anpassas individuellt i samråd med dig och din handledare på vårt kansli. Syftet med praktiken är att få en överblick av arbetet i Europaparlamentet och att ta del av det dagliga arbetet. En av de politiskt sakkunniga på kansliet kommer att vara din handledare tillsammans med kanslichefen under praktiken.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

  • Följa arbetet i något eller några utskott, ta fram underlag inför beslut, skriva underlag till artiklar, ändringsförslag och pressmeddelanden samt lättare administrativa uppgifter.

Praktiken är betald med början den 22 januari till 22 juni. Betalning utgår genom ett stipendium på 1.300 euro/mån. Praktikanten ordnar själv sitt boende i Bryssel.

Ska du praktisera hos oss ska du naturligtvis dela arbetarrörelsens värderingar.

Arbetsspråket är svenska men du måste behärska engelska i tal och skrift. Har du erfarenhet av arbete med pressfrågor, kommunikation och sociala medier är det meriterande.

Till våren 2018 söker vi även en praktikant till den Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet ”Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet (Soc&Dem) med början i mitten på februari och 5 månader framåt.

Är du intresserad vill vi ha din ansökan med personligt brev och CV så snart som möjligt eller senast 5 november via e-post till kanslichef [email protected], och [email protected] (facklig representant).

För mera information om praktik hos de Svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet och på Soc&Dem-gruppen, kontakta Eva-Lena Kapanen:
Telefon +32 2 283 8443
Mobil + 32 477 46 87 53

De fem svenska S-ledamöterna i Europaparlamentet
Socialdemokraternas ledamöter i Europaparlamentet – från vänster – Jens Nilsson, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog och Jytte Guteland.
facebook Twitter Email