Sverige måste bestämma sig om EU:s framtid

Debattartikel Dagens Industri 15 mars 2017

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har tröttnat på medlemsländernas obeslutsamhet och har presenterat fem olika scenarier för EU:s framtid att ta ställning till. Det är i grevens tid.

Det är dags för EU:s ledare att bestämma sig och ta ansvar för Europas framtid. I slutet av året väntas EU-27 besluta vägen framåt för unionen utan Storbritannien. Sverige har inte råd att komma till rådet med en icke-strategi.

Ett av scenarierna som Juncker målar upp är ett strikt handelspolitiskt samarbete, medan ett annat förordar ett fördjupat politiskt samarbete och steg mot en federation. Det är viktigt att vi gemensamt bestämmer oss för hur EU ska utvecklas och att vi därefter arbetar för att nå uppsatta mål.

Det håller inte att som idag ta åt sig äran på hemmaplan för EU:s framgångar, samtidigt som ländernas strukturella utmaningar ständigt skylls på Bryssel. I stället behöver vi bli bättre på att se fördelarna med EU-samarbetet. Den fria rörligheten för människor att arbeta och studera inom unionen, den inre marknaden utan fördyrande tullavgifter – med över 500 miljoner konsumenter att exportera till för våra exportberoende företag – frihet för kapital att allokeras till marknader med goda tillväxtmöjligheter, och svenska innovativa tjänsteföretag som Spotify och Klarna kan nå ut till en större publik. Nära 60 procent av svensk export går till EU.

Om vi inte tar ansvar för Europas framtid, finns det gott om externa och interna krafter som vill se EU söndras och slutligen upplösas. Trump, Putin, Erdogan och Le Pen förenas i en international som motarbetar den liberala demokratin som vi känner den. I EU-länder som Polen och Ungern utarmas rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och principen om fria och oberoende medier. Individens frihet, skyddet av minoriteter och de ovan nämnda principerna måste även fortsättningsvis utgöra en ovillkorlig del av EU:s kärnvärden.

I dag har Sverige inte euro som valuta. Bakgrunden är att en majoritet av svenskarna röstade nej till euron i en folkomröstning 2003. Men Sverige har inget formellt undantag i EU:s fördrag utan ska införa euron när landet uppfyller EU:s krav. För att införa euron måste Sverige uppfylla de så kallade konvergenskriterierna. Sverige har aldrig ansetts uppfylla kravet på stabil växelkurs eftersom vi har valt att inte delta i den frivilliga växelkursmekanismen ERM2 som innebär att ett land knyter sin valuta till euron.

Till sist och syvende är det våra svenska politiker som beslutar om de vill driva frågan om Sveriges medlemskap i euron. Att euron lider av bristande konvergens har blivit tydligt för var och varannan. Konstruktionen med en gemensam valuta utan en gemensam finanspolitik har visat sig knaka i fogarna. När euroländerna nu fördjupar det ekonomiska samarbetet, behöver Sverige ta fram en strategi för hur man ska förhålla sig till detta. Sociala frågor som en gemensam minimilön och en paneuropeisk arbetslöshetsförsäkring kan komma att bakas in i samarbetet. Här gäller det att Sverige har en tydlig strategi så att euron inte utvecklas i en riktning som omöjliggör ett framtida inträde i valutasamarbetet.

EU genomgår nu en existentiell kris i sviterna av finanskrisen, eurokrisen, flyktingkrisen och de populistiska framgångarna i ett flertal medlemsländer. Samtidigt som svensk ekonomi går som tåget, brottas en rad EU-länder med skyhöga arbetslöshetssiffror. Förutsättningarna i medlemsländerna ser väldigt olika ut och den ekonomiska utvecklingen är ojämnt fördelad. Kanske kan ett mer dynamiskt EU i framtiden bidra till att minska ojämlikheten mellan medlemsländerna. Men att montera ned ett samarbete som garanterat freden i över 70 år vore ödesdigert. Europas historia avskräcker.

Olle Ludvigsson, Europaparlamentariker (S)

facebook Twitter Email