Anna Hedh: Dra in ungerska regeringens rösträtt

I eftermiddag kommer Europarlamentet att diskutera situationen för de mänskliga rättigheterna och rättstaten i Ungern.

Europarlamentet har under flera års tid kritiserat Viktor Orbáns regering. Man har särskilt pekat ut brister i vallagarna, domstolarnas oberoende, skydd av minoriteter, och medielagstiftning. Under den senaste tiden har den ungerska regeringen också antagit lagstiftningar som bland annat gör det olagligt att hjälpa flyktingar.

Inför debatten kräver europaparlamentariker Anna Hedh (S) än en gång att åtgärder vidtas.

– Jag är fruktansvärt upprörd och bedrövad över att inget händer och att EU-kommissionen inte tar situationen i Ungern på allvar. Läget i landet har tvärtom blivit värre med den senaste tidens övergrepp mot flyktingar, säger Anna Hedh.

– Mänskliga rättigheter är definitivt inte förhandlingsbara. Jag kräver att övriga EU-institutioner tar sitt ansvar enligt EU:s fördrag och att ett artikel-sju-förfarande mot Ungern inleds.

– Dessutom väntar jag fortfarande på att Moderaterna och kristdemokraterna ska agera och ifrågasätta Orbanáns förehavanden som klart och tydligt strider mot EU:s grundläggande medborgliga fri- och rättigheter. Som situationen är nu kan jag inte tolka den annat än att de ställer sig bakom Orbáns agerande, avslutar Anna Hedh (S).

Bakgrund

Enligt artikel 7 EU:s fördrag så kan ett land som allvarligt åsidosätter demokrati och mänskliga rättigheter straffas, bland annat genom att tillfälligt fråntas sin rösträtt. Beslut fattas av medlemsstaternas regeringar men Europarlamentet och EU-kommissionen kan rekommendera att ett förfarande inleds.

Den 10 juni 2015 antog parlamentet en resolution om situationen i Ungern. I punkt 11 uppmanade parlamentet med kraft kommissionen att ?påbörja den första fasen av EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen och att därför genast inleda en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern?.

Parlamentet kommer idag debattera hur denna begäran bör följas upp samt frågor till Kommissionen om varför en sådan granskning inte skett.

Förslaget till frågorna går att läsa på Europarlaments hemsida.

* * *

Lars Hagberg, pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: [email protected]

 

 

* * *

facebook Twitter Email